Vi forsøger at undgå utilsigtede hændelser, men hvis du eller en pårørende alligevel er udsat for en utilsigtet hændelse (fx medicinfejl, forsinket prøvesvar eller lignende) kan du indberette til:        www.DPSD.dk