Praktiserende læger får i den kommende sæson ikke nogen rolle i forbindelse med vederlagsfri vaccination af ældre og særlige målgrupper mod influenza og COVID-19.

Sundhedsstyrelsen har netop meldt ud, at kronikere m.v.
skal udfylde en tro- og loveerklæring i forbindelse med tidsbestilling til
vaccination. Det betyder også, at praktiserende læger ikke skal vurdere/henvise
kronikere, gravide m.v. til vaccination.

Patienter, som kontakter almen praksis i relation til sæsonvaccination henvises til at bestille tid til vaccination på www.vacciner.dk, eller kontakte regionerne på følgende numre:

Region Midtjylland: Telefon 70 23 24 15 Region Nordjylland: Telefon 97 64 84 63 Se mere på www.sst.dk/da/influenza