Sygebesøg kan kun tilbydes personer, som grundet sygdom ikke kan fragtes til læge. Det kan anbefales at oprette Falck-abonnement eller lignende, hvis man ikke har mulighed for selv at køre til læge eller skaffe anden transport.